Erhverv

 

Ringkøbing-Skjern Forsyning bryder med generationers traditionelle vandforsyningsdrift, hvor rådgivere og industrien har været omdrejningspunkt for udvikling i sektoren. Selskabet ønsker med Aquatarium at påtage sig en mere aktiv rolle inden for udvikling af dansk vandteknologi.

Aquatarium er en udviklingsplatform og et redskab, som Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at anvende aktivt for at udvikle nye teknologier. Dette vil samtidig hjælpe sektoren med at nå de opstillede visionsmål. Det forventes, at der i fremtiden altid vil være flere parallelle udviklingsprojekter, som tager udgangspunkt i netop dette vandværk, Aquatarium.

 

 

Aquatarium vil have interesse både for den nationale og internationale forsyningsbranche, og vil i særlig grad kunne fungere som demonstrationsfacilitet for danske virksomheder på det internationale marked. Visionen er, at de teknologiske løsninger, som løbende udvikles, vil føre til gavnlige samarbejdsmuligheder i både ind- og udland.

Erhvervsdrivende og interesserede fra forsyningsbranchen vil altid kunne henvende sig til Aquatarium og forhøre sig omkring de muligheder, som vandværkets nyudviklede metoder og teknologier stiller til rådighed.