Uddannelse

Der arbejdes i øjeblikket på muligheden for, at skole- og gymnasieklasser kan modtage undervisning i Aquatariums lokaler.

Når vandværket åbner for offentligheden, vil vi således stille lokaler, øvelser og diverse remedier til rådighed, så et besøg på Aquatarium altid både fører til interessante oplevelser for elever og undervisere, men også til brugbar viden om vandets vej og om moderne og avanceret vandteknologi.

Følg udviklingen via hjemmesidens nyhedssektion.

Kontakt os og hør nærmere